Kroppsvisitation

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Aktivistens lagbok för denna information

Bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning regleras i polislagen och rättegångsbalken. I PL 19 § regleras polisens möjligheter att visitera folk. Denna visitation är ofta ganska snabb och går ut på att polisen känner på kläderna och söker i fickor och väskor eller liknande man bär med sig. Den som grips brukar få genomgå en grundligare kroppsvisitation på polisstationen. Polisen får visitera den som med stöd av lagen grips, omhändertas eller avlägsnas i den utsträckning det är nödvändigt för att hitta vapen eller andra farliga föremål eller för att fastställa identiteten på personen. Vapen och liknande kan sedan ofta tas i beslag. Polisen får därtill kroppsvisitera alla för att leta efter vapen eller andra föremål som kan komma att användas vid brott. Det rör sig då om situationer där det finns risk för att brott ska begås.

Polisen brukar använda PL 19 § för att genomföra visitationer av samtliga deltagare på demonstrationer där det förväntas bli bråk, exempelvis motdemonstrationer mot nazister. Ibland kan de visitera folk för att beslagta vanliga föremål som exempelvis flaggpinnar vilka kan befaras användas som vapen. Lagregeln var tänkt att användas ungefär på detta sätt varför det troligtvis inte leder någon vart om man anmäler polisen. Men det kan ändå vara värt att anmäla, särskilt i de fall då polisen visiterat i större utsträckning än ”normalt”. Detta kanske kan hindra att polisen rutinmässigt börjar visitera deltagare på alla demonstrationer. Det kan vara värt att klaga och försöka få tillbaka flaggstänger och liknande som tagits i beslag. Det är nämligen inte självklart att lagen ska tillämpas på så sätt att även sådana föremål som naturligt tillhör en demonstration kan beslagtas.

Kroppsvisitation av kvinnor skall ske av en kvinnlig polis. Män kan visiteras av både manliga och kvinnliga poliser. Den som skäligen misstänks för brott som kan ge fängelse får polisen på förundersökningsledarens eller åklagarens beslut visitera för att söka efter föremål som kan beslagtas eller säga något om brottet. I de fallen personen också kroppsbesiktigas. Det innebär en genomsökning av själva kroppen som blodprover och även undersökning inuti kroppen, exempelvis undersökning av kroppsöppningar. Kroppsbesiktningen får inte medföra ohälsa eller skada och liksom för alla ingripanden ska den vara behövlig och stå i proportion till ingreppet. Kvinnor får inte kroppsbesiktigas av män som inte är läkare eller sjuksköterskor. Slutligen ska den som misstänks vara narkotikapåverkad lämna blod- eller urinprov på uppmaning av polisen. Polisen får sedan 2006 ta DNA-prov av misstänkta, s.k. topsning.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen