Skolan

Tack till författarna till Motstånd för denna information

Skolverket är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg. Det innebär att man ska se till att verksamheten sköts enligt de bestämmelser som regering och riksdag beslutat om. Den som är missnöjd med hur kommunen sköter skolan, exempelvis bristande resurser eller kränkande behandling, kan anmäla detta till Skolverket. Verket rekommenderar dock att man först vänder sig direkt till skolan med sina synpunkter. Om det inte hjälper ska man gå vidare till kommunens skolnämnd eller motsvarande. Struntar även nämnden i kritiken är det läge att anmäla till Skolverket.

I själva anmälan är det bra att tänka på följande:

  • Skicka med kopior på brev som handlar om ärendet och sammanställ gärna vad som hittills gjorts för att komma tillrätta med problemet.
  • Anmälan ska helst vara skriftlig.
  • Skolverket är en myndighet och allt som sänds in blir, efter att det registrerats, allmän handling. Vem som helst kan alltså läsa det du skickar till Skolverket. Undantaget är om det gäller enskilds personliga förhållanden, exempelvis genom kurator. Då är sekretess huvudregel.

När Skolverket fått din anmälan tar man ställning till om anmälan ska utredas. Om verket väljer att inte utreda får du ett brev med en förklaring. Undersöks saken närmare får du skriftligen veta vilken tjänsteman som tar sig an fallet. Skolverket kan inte besluta om något speciellt straff men kan istället dela ut kritik. Sedan förutsätter Skolverket att den kritiserade rättar till problemet.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen